Gwarancja

Firma Fconcept zapewnia naszym Klientom dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wykonanych mebli. W przypadku wystąpienia wady zobowiązujemy się do świadczenia gwarancyjnego w okresie 12 miesięcy dla firm oraz 24 miesięcy dla osób prywatnych, od daty zakupu mebli. Gwarancja ta nie dotyczy, gdy meble lub elementy uzupełniające są obciążone większym ciężarem niż dopuszcza producent lub w inny sposób są użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem.


  • W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Firmy usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
  • Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę wykonuje się
   u Klienta.
  • W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany zostanie element zastępczy.
  • W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu na element wolny od wad.
  • Reklamacje będą załatwiane w terminie 30 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, gdy wada jest możliwa do usunięcia bez naprawy fabrycznej lub przez wymianę elementów nie wymagających wysłania przez producenta.
  • W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu.
  • Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów zabudów meblowych, Klient zobowiązany jest zgłosić w momencie przekazania mebli Klientowi do użytkowania. Nie zgłoszenie reklamacji zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.
  • Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy przedstawiciel Firmy zgłosił się u Klienta w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta.
  • Jeżeli Klient dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
  • Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli.
  • Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika kuchni i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
  • Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli kuchennych wynikłe z: niewłaściwego transportu mebli transportem Klienta, niewłaściwego przechowywania mebli przez Klienta po przyjęciu dostawy, użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów, braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,niewłaściwego zamontowania w zabudowie kuchennej urządzeń (w przypadku samodzielnego montażu),odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,uszkodzenia mechanicznego (uderzenia, otarcia, zarysowania, itp.),długotrwałego kontaktu z wodą / wilgocią (zalanie),długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,nadmiernego przeciążenia (również stawanie lub siadanie na blacie roboczym) samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.
  • Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, Firma Fconcept zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.
  • Wady nie objęte gwarancją mogą zostać usunięte odpłatnie.
  • Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne
   w stosunku do prezentowanych prototypów.
  • Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
  • Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęczki. Te charakterystyczne właściwości dla materiału pochodzenia naturalnego, odróżniają drewno od tworzyw wytwarzanych sztucznie i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  • Uwarunkowania technologiczne frontów meblowych wpływają na dopuszczenie do wystąpienia na powierzchni jednego metra kwadratowego frontu wgnieceń i/lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości 0,3 mm w ilości 4 sztuk.
  • Również obrzeża PCV mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych mebli, co jest spowodowane używanymi przez producentów technologiami.
  • Z powodów niezależnych od firmy Fconcept, niektóre elementy takie jak np. kolor czy rodzaj blatu lub frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. W takim przypadku (przy reklamacji uznanej), Klient ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty firmy.

Należy mieć na uwadze, iż decydując się na określony rodzaj materiału oraz klasę akcesoriów,
z których mają być wykonane meble, wybieramy również określoną kulturę i komfort pracy, wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne.